Segment zemědělství GES GROUP zahrnuje vlastnictví podílů ve společnostech zaměřených na zemědělskou produkci a navazující obory převážně v oblasti středních a jižních Čech

AGROZET České Budějovice – firma se šedesátiletou historií patří mezi největší tuzemské prodejce zemědělské, lesní, komunální a zahradní techniky. Své úspěšné obchodní aktivity poskytuje z domovské oblasti jižních Čech na území celé České republiky.

ZOD 11. KVĚTEN – tradiční podnik se sídlem v Milíně se na necelých 2500 ha zaměřuje na rostlinnou i živočišnou výrobu. Prostřednictvím dceřiných společností se orientuje také na rostlinnou bioprodukci a výrobu elektrické energie ve dvou bioplynových stanicích. Odpadní teplo bioplynové stanice Smolotely využíváme k chovu sumečka afrického.

AGROMIL CZ Tradiční zemědělský podnik AGROMIL CZ se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou v okresech Písek a Tábor. Obhospodařuje zde 2600 ha zemědělské půdy a v rámci živočišné výroby do obchodní sítě dodává kromě kuřecích brojlerů ročně také 30 mil. ks vajec. Nabízí prodej pevných i kapalných hnojiv a prostředků na ochranu rostlin a zajišťuje jejich aplikaci na území okresů Písek a Tábor.

Agro Chvalešovice – menší zemědělská farma v jihočeských Chvalešovicích a jejich okolí, kterou spoluvlastníme s rodinou místních farmářů, provozuje rostlinnou výrobu na 250 ha. Sídlem společnosti je památkově chráněná, historická tvrz ze 16. století.

AGRINO – zemědělský podnik v Oldřichově u Mladé Vožice hospodaří na rozloze 1200 ha. Převažuje rostlinná výroba, živočišnou výrobu reprezentuje výkrm býčků.

ZEOS-L – společnost hospodaří v katastrech obcí Žirovnice a Zdešov na rozloze 1100 ha. V živočišné výrobě se společnost zabývá produkcí mléka a výkrmem skotu a kachen. V rostlinné výrobě  se zaměřuje na produkci obilovin, řepky, pícnin, krmných plodin a brambor.