Segment zemědělství GES GROUP zahrnuje vlastnictví podílů v zemědělských podnicích převážně v oblasti středních a jižních Čech

ZOD 11. KVĚTEN – tradiční podnik se sídlem v Milíně se na necelých 2500 ha zaměřuje na rostlinnou i živočišnou výrobu. Prostřednictvím dceřiných společností se orientuje také na rostlinnou bioprodukci a výrobu elektrické energie ve dvou bioplynových stanicích. Odpadní teplo bioplynové stanice Smolotely využíváme k chovu sumečka afrického.

Agro Chvalešovice – menší zemědělská farma v jihočeských Chvalešovicích a jejich okolí, kterou spoluvlastníme s rodinou místních farmářů, provozuje rostlinnou výrobu na 250 ha. Sídlem společnosti je památkově chráněná, historická tvrz ze 16. století.

AGRINO – zemědělský podnik v Oldřichově u Mladé Vožice hospodaří na rozloze 1200 ha. Převažuje rostlinná výroba, živočišnou výrobu reprezentuje výkrm býčků.